top of page

BÝT PRŮVODKYNÍ (ŽEN)...

"Vy jste i průvodkyně?" Přišel mi nedávno dotaz do soukromé zprávy...

Upřímně a tak, jak to sama za sebe vnímám - NEJSEM.

Průvodkyní se cítím být hlavně sama sobě a mým dcerám, pokud o to projeví zájem a chtějí znát můj názor/úhel pohledu.

Nejsem ani terapeut, kouč ani cokoliv "odborného" jiného.

A PŘESTO svolávám ženské kruhy...

Dnes cítím silný vnitřní přetlak to vyjádřit celou svou Bytostí.

Kým se tedy cítím v jedné ze svých "rolí" být?

CÍTÍM SE BÝT TOU, KTERÁ tvoří svou přítomností velké láskyplné pole, ve kterém mohou ženy spočinout a ponořit se samy do sebe.

Tou, která tvoří podporující protor, ve kterém se ženy mohou dotknout svého vnitřního ticha, klidu a míru,


ale třeba i povolení, radosti a tiché vnitřní blaženosti. Aby pocítily Jednotu v sobě. Aby pocítily Božství v sobě.

Při vedení kruhu nic nevymýšlím (už :)), vše se děje v tady a teď tak, jak jsem vedena svou Duší, Zdrojem a našimi Průvodci.

Sdílím pouze své osobní zkušenosti a mou vnitřní pravdu. Nelze jinak.

Mým záměrem je, aby se ženy na kruhu vědomě dotkly sebe sama, užily si čas pro sebe, zakusily podporu a sounáležitost s ostatními ženami a aby si svůj vnitřní pocit klidu, míru, radosti s sebou vzaly do každodennosti. Tam ho rozvíjely a kultivovaly každá dle své individuální osobní cesty tak, aby je jejich Duše (jsou-li pro to rozhodnuté) vedla s láskou k sobě.

Pokud jednou zažijeme pocit sounáležitosti, lásky, vzájemnosti a podpory, toužíme to prožívat nejen na semináři, workshopu či kruhu...toužíme to prožívat ve své každodennosti, protože se skrze vnitřní prožitek rozpomínáme na to, že jsme jako Duše jednou velkou Láskou, která nikdy není sama... Rozpomínáme se na to, kým doopravdy jsme.

Nemusí se to stát hned...ale pokud jsme tomu otevřeni, ten pocit jednou přijde a bude to právě v ten


okamžik, kdy jsme na to připraveny. Kdy jsme připraveny se tomu prožitku otevřít...

A to přeju každé jedné ženě, která se pro to rozhodne.

Není to cesta, na které je vždy "na růžích ustláno", ale ve finále stojí rozhodně za to.

S láskou objímám a děkuji za každou jednu z vašich Cest. Jdeme k sobě... Milena Zafira Dea
52 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

ความคิดเห็น


bottom of page