top of page

ZŘÍM SEBE - I SEE MYSELF

BÝT PORTÁLEM LÁSKY

(Vysokovibrační energetický obraz s kódy Nové Země)

Propojuje s naší multidimenzionální moudrostí a kotví ji plně v našem těle i v krystalické mřížce Země.

K obrazu přišel i celkem úderný aktivační vzkaz pro ženu, která už potřebuje konečně vykročit...

PŘÍBĚH OBRAZU

(Vysokovibrační energetický obraz s kódy Nové Země)

Uvidět sebe. Plně a zcela. Je jedním z největších Darů, které sami sobě můžeme dát.

Plně naslouchat hlasu svého Srdce. Jít za myšlenky a mysl.

Vibrovat tou největší radostí a láskou, kterou můžeme být.

Cítit naprostou svobodu vnitřní i vnější.

Být Portálem Lásky pro sebe i pro druhé.

Být neomezenou Bytostí přetékající Hojností.

Být zcela v souladu se svým aktuálním Plánem Duše.

Nedělat absolutně žádné ústupky vůči sobě samému a plně důvěřovat své zářivé Cestě.

Rozhodovat se jen pro to, co se mnou rezonuje na 100%.

Co se mnou v souladu není, v síle mé Lásky vůči sobě sama a v plném souladu s mým Srdcem odpadá...

Jít cestou plné vibrační shody sám/sama se sebou.

 

Jakmile se jednou uzříme, Život nás skrze jednotlivé kroky vede zpět k sobě. Do své síly, do své moudrosti, do své lásky a také do plné důvěry v to, co je. Přes propady dolů, rozpoznání sebe sama, rozpoznání svých 13.komnat pak plně vstupujeme do OPRAVDOVOSTI SEBE SAMA A DO SVÉ PLNÉ ZÁŘE, ve které jsme inspirací pro ty, kteří touží prožít podobné Probuzení.

 

S láskou a v lásce,

Dea

VZKAZ OBRAZU

"Je čas být svým vlastním originálem. Je čas žít sám/a sebe. Je čas zářit svým vlastním Světlem."

OBRAZ JE VOLNÝ A VOLÁ SVÉHO MAJITELE/MAJITELKU. 

 

Rozměry obrazu: 50*70cm

Technika: plátno na rámu, akryl, třpytky, krystaly, energetická malba dlaněmi na pláno

Datum vzniku: 25.10.2021

Cena: 8.888Kč

bottom of page